Kwalifikator pomocy publicznej

Za pomocą tego narzędzia sprawdzisz:

Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Sprawdź czy teren, na którym chcesz zainwestować nie znajduje się w obrębie złóż 

(wersja testowa umożliwia Państwu wybór województwa/powiatu, spersonalizowany kwalifikator będzie przypisany do konkretnego miasta/gminy)

 

                                                    Kwalifikator nie ma zastosowania w przypadku dużych projektów inwestycyjnych,
                                                    których koszty inwestycyjne przekraczają 50 mln Euro czytaj więcej…